Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


KORID LK, spol. s r.o.

KORID LK, spol. s r.o. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 4 smlouvy za 1 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 15 968 15 968 15 968 15 968 15 968 15 968 1 1 1
Konzultant 15 968 15 968 15 968 15 968 15 968 15 968 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí KORID LK, spol. s r.o. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
KORID LK, spol. s r.o.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 15 968
165,0 %
15 968
126,9 %
15 968
110,0 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 15 968
137,5 %
15 968
126,9 %
15 968
100,0 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen KORID LK, spol. s r.o. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele KORID LK, spol. s r.o.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • ODP-software, spol. s r.o. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • KORID LK, spol. s r.o. - 2 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele KORID LK, spol. s r.o. podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
KORID LK, spol. s r.o.
15 968 15 968 15 968 15 968 15 968 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ODP-software, spol. s r.o. 15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
KORID LK, spol. s r.o.
15 968 15 968 15 968 15 968 15 968 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ODP-software, spol. s r.o. 15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
15 968
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.