Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Statutární město Brno

Statutární město Brno má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 89 smluv za 42 mil. Kč, z nichž pouze 3 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 1 1 1
Konzultant 9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 1 1 1
Programátor 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 1
Technik 18 876 18 876 18 876 18 876 18 876 18 876 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Statutární město Brno a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Statutární město Brno
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 6 292
81,3 %
6 292
57,8 %
6 292
44,1 %
7 744 10 888 14 268
Konzultant 9 196
79,2 %
9 196
73,1 %
9 196
57,6 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 11 616
141,2 %
11 616
114,3 %
11 616
92,3 %
8 228 10 164 12 584
Technik 18 876
781,3 %
18 876
216,7 %
18 876
130,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Statutární město Brno (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Statutární město Brno

Zanalyzovali jsme celkem 3 smlouvy od 3 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Statutární město Brno - 4 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Statutární město Brno podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Brno
6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
InQool, a.s. 6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Brno
9 196 9 196 9 196 9 196 9 196 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
TOM - computer, s.r.o. 9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
9 196
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Brno
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
TOM - computer, s.r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Statutární město Brno
18 876 18 876 18 876 18 876 18 876 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
ICZ a.s. 18 876
100,0 %
18 876
100,0 %
18 876
100,0 %
18 876
100,0 %
18 876
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.