Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 18 smluv za 48 mil. Kč, z nichž pouze 4 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 6 776 6 776 14 520 6 776 9 357 14 520 3 2 6
Architekt 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 1 1 2
Dokumentátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Konzultant 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 1 4
Podpora 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 2 1 4
Programátor 6 776 6 776 11 616 6 776 8 389 11 616 3 2 6
Projektové řízení 6 776 6 776 16 936 6 776 10 163 16 936 3 2 6
Specialista 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 2
Tester 6 776 9 680 21 567 6 776 13 350 25 648 4 3 15

Porovnání cenového rozpětí Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 6 776
70,0 %
6 776
53,8 %
14 520
100,0 %
9 680 12 584 14 520
Architekt 19 360
134,1 %
19 360
125,0 %
19 360
125,0 %
14 439 15 488 15 488
Dokumentátor 9 680
100,0 %
9 680
83,3 %
9 680
71,4 %
9 680 11 616 13 552
Konzultant 6 776
58,3 %
6 776
53,8 %
6 776
42,4 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 6 776
70,7 %
6 776
70,0 %
6 776
50,6 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 6 776
82,4 %
6 776
66,7 %
11 616
92,3 %
8 228 10 164 12 584
Projektové řízení 6 776
75,0 %
6 776
56,8 %
16 936
100,0 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 14 520
160,8 %
14 520
120,0 %
14 520
100,0 %
9 032 12 096 14 520
Tester 6 776
100,0 %
9 680
88,9 %
21 567
137,5 %
6 776 10 888 15 680

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zanalyzovali jsme celkem 4 smlouvy od 3 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
6 776 6 776 6 776 14 520 14 520 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
STYRAX, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
46,7 %
6 776
46,7 %
4
Aricoma Digital s.r.o. 14 520
214,3 %
14 520
214,3 %
14 520
214,3 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
19 360 19 360 19 360 19 360 19 360 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aricoma Digital s.r.o. 19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
19 360
100,0 %
2

Dokumentátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aricoma Digital s.r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
STYRAX, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
STYRAX, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
4

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
6 776 6 776 6 776 11 616 11 616 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
STYRAX, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
58,3 %
6 776
58,3 %
4
Aricoma Digital s.r.o. 11 616
171,4 %
11 616
171,4 %
11 616
171,4 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
6 776 6 776 6 776 16 936 16 936 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
STYRAX, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
40,0 %
6 776
40,0 %
4
Aricoma Digital s.r.o. 16 936
249,9 %
16 936
249,9 %
16 936
249,9 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Aricoma Digital s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Tester

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Oborová zdravotní pojišťovna
6 776 6 776 9 680 21 567 25 648 15
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
STYRAX, a.s. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
70,0 %
6 776
31,4 %
6 776
26,4 %
4
Aricoma Digital s.r.o. 6 776
100,0 %
9 680
142,9 %
15 680
162,0 %
22 744
105,5 %
25 648
100,0 %
11
DENEVY s.r.o. 6 776
100,0 %
9 517
140,5 %
15 680
162,0 %
23 712
109,9 %
25 648
100,0 %
9
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.