Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 180 smluv za 493 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 15 125 15 125 15 125 15 125 15 125 15 125 1 1 1
Konzultant 15 125 15 125 15 125 15 125 15 125 15 125 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Česká pošta, s.p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Česká pošta, s.p.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 15 125
156,3 %
15 125
120,2 %
15 125
104,2 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 15 125
130,2 %
15 125
120,2 %
15 125
94,7 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Česká pošta, s.p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Česká pošta, s.p.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Česká pošta, s.p. - 3 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Česká pošta, s.p. podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká pošta, s.p.
15 125 15 125 15 125 15 125 15 125 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
AMI Praha a.s. 15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
1

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Česká pošta, s.p.
15 125 15 125 15 125 15 125 15 125 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
AMI Praha a.s. 15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
15 125
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.