Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 12 smluv za 406 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 1
Programátor 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 1
Školitel 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 1
Technik 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Státní zemědělský intervenční fond a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Státní zemědělský intervenční fond
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 11 616
120,0 %
11 616
92,3 %
11 616
80,0 %
9 680 12 584 14 520
Programátor 11 616
141,2 %
11 616
114,3 %
11 616
92,3 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 11 616
169,4 %
11 616
96,0 %
11 616
75,0 %
6 857 12 100 15 488
Technik 11 616
480,8 %
11 616
133,3 %
11 616
80,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Státní zemědělský intervenční fond (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Státní zemědělský intervenční fond

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Státní zemědělský intervenční fond - 4 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Státní zemědělský intervenční fond podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní zemědělský intervenční
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aSolution s.r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní zemědělský intervenční
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aSolution s.r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní zemědělský intervenční
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aSolution s.r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Státní zemědělský intervenční
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
aSolution s.r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.