Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 580 219 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Specialista 4 640 4 640 4 640 4 640 4 640 4 640 1 1 1
Technik 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Sociální služby Vsetín, příspěvková
Rozsah obvyklých
cen celkově
Specialista 4 640
51,4 %
4 640
38,4 %
4 640
32,0 %
9 032 12 096 14 520
Technik 4 064
168,2 %
4 064
46,6 %
4 064
28,0 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace - 2 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace podle jednotlivých položek

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Sociální služby Vsetín,
4 640 4 640 4 640 4 640 4 640 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
embex s.r.o. 4 640
100,0 %
4 640
100,0 %
4 640
100,0 %
4 640
100,0 %
4 640
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Sociální služby Vsetín,
4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
embex s.r.o. 4 064
100,0 %
4 064
100,0 %
4 064
100,0 %
4 064
100,0 %
4 064
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.