Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Výstaviště České Budějovice a.s.

Výstaviště České Budějovice a.s. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 1
Podpora 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Výstaviště České Budějovice a.s. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Výstaviště České Budějovice a.s.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 14 520
125,0 %
14 520
115,4 %
14 520
90,9 %
11 616 12 584 15 970
Podpora 8 712
90,9 %
8 712
90,0 %
8 712
65,1 %
9 581 9 680 13 391

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Výstaviště České Budějovice a.s. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Výstaviště České Budějovice a.s.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Výstaviště České Budějovice a.s. - 2 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Výstaviště České Budějovice a.s. podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Výstaviště České Budějovice
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PROEBIZ s.r.o. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Výstaviště České Budějovice
8 712 8 712 8 712 8 712 8 712 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PROEBIZ s.r.o. 8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
8 712
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.