Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 103 smluv za 307 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1 1
Manager 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1 1
Programátor 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Vysoká škola báňská - Technická
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 12 096
104,1 %
12 096
96,1 %
12 096
75,7 %
11 616 12 584 15 970
Manager 12 096
94,2 %
12 096
71,4 %
12 096
71,4 %
12 844 16 936 16 936
Programátor 12 096
147,0 %
12 096
119,0 %
12 096
96,1 %
8 228 10 164 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • eLevel system s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - 3 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vysoká škola báňská -
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
eLevel system s.r.o. 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Manager

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vysoká škola báňská -
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
eLevel system s.r.o. 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Vysoká škola báňská -
12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
eLevel system s.r.o. 12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
12 096
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.