Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 111 smluv za 182 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Konzultant 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 1
Programátor 2 420 2 420 6 050 2 420 3 872 6 776 2 2 3
Rutinní práce 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 1 1 1
Specialista 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 1 1 1
Technik 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Univerzita Palackého v Olomouci a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Univerzita Palackého v Olomouci
Rozsah obvyklých
cen celkově
Konzultant 9 680
83,3 %
9 680
76,9 %
9 680
60,6 %
11 616 12 584 15 970
Programátor 2 420
29,4 %
2 420
23,8 %
6 050
48,1 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 2 420
30,1 %
2 420
21,5 %
2 420
19,2 %
8 049 11 252 12 584
Specialista 2 420
26,8 %
2 420
20,0 %
2 420
16,7 %
9 032 12 096 14 520
Technik 6 776
280,5 %
6 776
77,8 %
6 776
46,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Univerzita Palackého v Olomouci (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Mendelova univerzita v Brně - 4 ceny
  • NET UNIVERSITY s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Univerzita Palackého v Olomouci - 7 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci podle jednotlivých položek

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Palackého v
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
NET UNIVERSITY s.r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Palackého v
2 420 2 420 2 420 6 050 6 776 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Mendelova univerzita v Brně 2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
40,0 %
2 420
35,7 %
2
NET UNIVERSITY s.r.o. 6 776
280,0 %
6 776
280,0 %
6 776
280,0 %
6 776
112,0 %
6 776
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Palackého v
2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Mendelova univerzita v Brně 2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
1

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Palackého v
2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Mendelova univerzita v Brně 2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
2 420
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Univerzita Palackého v
6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
NET UNIVERSITY s.r.o. 6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
6 776
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.