Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 174 smluv za 265 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 3
Konzultant 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Ředitelství silnic a dálnic s. p. a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 680
100,0 %
9 680
76,9 %
9 680
66,7 %
9 680 12 584 14 520
Konzultant 9 680
83,3 %
9 680
76,9 %
9 680
60,6 %
11 616 12 584 15 970

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ředitelství silnic a dálnic s. p. (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • České vysoké učení technické v Praze - 4 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Ředitelství silnic a dálnic s. p. - 4 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ředitelství silnic a dálnic s. p. podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ředitelství silnic a dálnic s.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 3
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
České vysoké učení technické v Praze 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
3

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ředitelství silnic a dálnic s.
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
České vysoké učení technické v Praze 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.