Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 37 smluv za 412 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 1 1 1
Podpora 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Ministerstvo pro místní rozvoj a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 10 164
131,3 %
10 164
93,4 %
10 164
71,2 %
7 744 10 888 14 268
Podpora 10 164
106,1 %
10 164
105,0 %
10 164
75,9 %
9 581 9 680 13 391

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ministerstvo pro místní rozvoj (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ministerstvo pro místní rozvoj

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • T-MAPY spol. s r.o. - 15 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Ministerstvo pro místní rozvoj - 3 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ministerstvo pro místní rozvoj podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
1

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
T-MAPY spol. s r.o. 10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.