Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 36 smluv za 94 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 9 680 11 616 14 520 9 680 12 003 14 520 1 1 10
Analytik 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 1 1 2
Podpora 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Programátor 9 680 11 616 14 520 9 680 11 939 14 520 1 1 6
Rutinní práce 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 4
Technik 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Jihomoravský kraj a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Jihomoravský kraj
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 9 680
125,0 %
11 616
106,7 %
14 520
101,8 %
7 744 10 888 14 268
Analytik 11 616
120,0 %
11 616
92,3 %
11 616
80,0 %
9 680 12 584 14 520
Podpora 9 680
101,0 %
9 680
100,0 %
9 680
72,3 %
9 581 9 680 13 391
Programátor 9 680
117,6 %
11 616
114,3 %
14 520
115,4 %
8 228 10 164 12 584
Rutinní práce 9 680
120,3 %
9 680
86,0 %
9 680
76,9 %
8 049 11 252 12 584
Technik 7 744
320,5 %
7 744
88,9 %
7 744
53,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Jihomoravský kraj (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Jihomoravský kraj

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • GORDIC spol. s r.o. - 49 cen

Zadavatelé z analýzy


Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Jihomoravský kraj podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Jihomoravský kraj
9 680 9 680 11 616 14 520 14 520 10
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
11 616
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
10

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Jihomoravský kraj
11 616 11 616 11 616 11 616 11 616 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Jihomoravský kraj
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Jihomoravský kraj
9 680 9 680 11 616 14 520 14 520 6
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
11 616
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
6

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Jihomoravský kraj
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
4

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Jihomoravský kraj
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
GORDIC spol. s r.o. 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.