Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 2 smlouvy za 1 mil. Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Technik 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
Rozsah obvyklých
cen celkově
Technik 4 840
200,3 %
4 840
55,6 %
4 840
33,3 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace - jedna cena

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace podle jednotlivých položek

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Ředitelství silnic Zlínského
4 840 4 840 4 840 4 840 4 840 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Šico Josef, Ing. 4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
4 840
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.