Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem jednu smlouvu za 0 Kč, z nichž jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 1 2
Konzultant 10 164 10 890 11 616 10 164 10 890 11 616 1 1 4
Metodik 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 1 1 2
Programátor 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 1 1 2
Školitel 7 260 10 890 14 520 7 260 10 890 14 520 1 1 2

Porovnání cenového rozpětí Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská
Rozsah obvyklých
cen celkově
Administrátor 7 744
100,0 %
7 744
71,1 %
7 744
54,3 %
7 744 10 888 14 268
Konzultant 10 164
87,5 %
10 890
86,5 %
11 616
72,7 %
11 616 12 584 15 970
Metodik 14 520
280,5 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
5 177 14 520 14 520
Programátor 10 164
123,5 %
10 164
100,0 %
10 164
80,8 %
8 228 10 164 12 584
Školitel 7 260
105,9 %
10 890
90,0 %
14 520
93,8 %
6 857 12 100 15 488

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Asseco Solutions, a.s. - 18 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 - 12 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 podle jednotlivých položek

Administrátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Základní škola T.G. Masaryka a
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2

Konzultant

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Základní škola T.G. Masaryka a
10 164 10 164 10 890 11 616 11 616 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 890
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
4

Metodik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Základní škola T.G. Masaryka a
14 520 14 520 14 520 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Základní škola T.G. Masaryka a
10 164 10 164 10 164 10 164 10 164 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
10 164
100,0 %
2

Školitel

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Základní škola T.G. Masaryka a
7 260 7 260 10 890 14 520 14 520 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Asseco Solutions, a.s. 7 260
100,0 %
7 260
100,0 %
10 890
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.