Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 10 smluv za 400 mil. Kč, z nichž pouze 2 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Architekt 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 1 1 2
Podpora 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 1 1 2
Projektové řízení 15 488 16 212 16 936 15 488 16 212 16 936 2 2 4
Specialista 7 986 10 648 13 875 6 776 10 890 15 488 2 2 8

Porovnání cenového rozpětí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Centrum pro zjišťování výsledků
Rozsah obvyklých
cen celkově
Architekt 15 488
107,3 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
14 439 15 488 15 488
Podpora 10 890
113,7 %
10 890
112,5 %
10 890
81,3 %
9 581 9 680 13 391
Projektové řízení 15 488
171,5 %
16 212
135,9 %
16 936
100,0 %
9 031 11 931 16 936
Specialista 7 986
88,4 %
10 648
88,0 %
13 875
95,6 %
9 032 12 096 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Zanalyzovali jsme celkem 2 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • PragoData a.s. - 10 cen
  • VISIBILITY DIGITAL s.r.o. - 6 cen

Zadavatelé z analýzy

  • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání podle jednotlivých položek

Architekt

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro zjišťování
15 488 15 488 15 488 15 488 15 488 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PragoData a.s. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
2

Podpora

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro zjišťování
10 890 10 890 10 890 10 890 10 890 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PragoData a.s. 10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
10 890
100,0 %
2

Projektové řízení

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro zjišťování
15 488 15 488 16 212 16 936 16 936 4
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PragoData a.s. 15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
15 488
95,5 %
15 488
91,5 %
15 488
91,5 %
2
VISIBILITY DIGITAL s.r.o. 16 936
109,3 %
16 936
109,3 %
16 936
104,5 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
2

Specialista

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Centrum pro zjišťování
6 776 7 986 10 648 13 875 15 488 8
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PragoData a.s. 9 680
142,9 %
9 680
121,2 %
12 584
118,2 %
15 488
111,6 %
15 488
100,0 %
4
VISIBILITY DIGITAL s.r.o. 6 776
100,0 %
6 776
84,8 %
9 196
86,4 %
11 616
83,7 %
11 616
75,0 %
4
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.