Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Národní památkový ústav

Národní památkový ústav má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 34 smluv za 5 mil. Kč, z nichž pouze 3 smlouvy obsahovaly jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Analytik 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Cestovné apod. 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 1 1 1
Designer 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 1 1 2
Programátor 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 2
Redaktor 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1
Technik 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 2 1 2

Porovnání cenového rozpětí Národní památkový ústav a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Národní památkový ústav
Rozsah obvyklých
cen celkově
Analytik 9 680
100,0 %
9 680
76,9 %
9 680
66,7 %
9 680 12 584 14 520
Cestovné apod. 2 807
204,7 %
2 807
138,1 %
2 807
81,9 %
1 371 2 033 3 428
Designer 7 744
100,0 %
7 744
76,2 %
7 744
76,2 %
7 744 10 160 10 160
Programátor 9 680
117,6 %
9 680
95,2 %
9 680
76,9 %
8 228 10 164 12 584
Redaktor 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808 5 808 5 808
Technik 1 839
76,1 %
1 839
21,1 %
1 839
12,7 %
2 416 8 712 14 520

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Národní památkový ústav (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Národní památkový ústav

Zanalyzovali jsme celkem 3 smlouvy od 2 dodavatelů a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

  • Futured apps s.r.o. - 7 cen
  • PERFECTED s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

  • Národní památkový ústav - 10 cen

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Národní památkový ústav podle jednotlivých položek

Analytik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní památkový ústav
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Futured apps s.r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Cestovné apod.

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní památkový ústav
2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PERFECTED s.r.o. 2 807
100,0 %
2 807
100,0 %
2 807
100,0 %
2 807
100,0 %
2 807
100,0 %
1

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní památkový ústav
7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Futured apps s.r.o. 7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
7 744
100,0 %
2

Programátor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní památkový ústav
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Futured apps s.r.o. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
2

Redaktor

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní památkový ústav
5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Futured apps s.r.o. 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
1

Technik

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Národní památkový ústav
1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 2
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
PERFECTED s.r.o. 1 839
100,0 %
1 839
100,0 %
1 839
100,0 %
1 839
100,0 %
1 839
100,0 %
2
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.