Loading...

Benchmark cen vybraného zadavatele oproti souhrnným obvyklým cenám

Obsah stránky


Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod má v registru smluv za analyzovanou oblast IT služby 01-06/2018 - DEMO a rok 2018 celkem 7 smluv za 1 mil. Kč, z nichž pouze jedna smlouva obsahovala jednotkové ceny.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Designer 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1 1 1
Rutinní práce 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 1 1 1

Porovnání cenového rozpětí Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod a celku

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Dolní kvartil Medián Horní kvartil
Obvyklé ceny
Regionální rada regionu soudržnosti
Rozsah obvyklých
cen celkově
Designer 9 680
125,0 %
9 680
95,3 %
9 680
95,3 %
7 744 10 160 10 160
Rutinní práce 6 292
78,2 %
6 292
55,9 %
6 292
50,0 %
8 049 11 252 12 584

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Porovnání cen Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (bílé boxy) oproti souhrnným cenám celého trhu (zelené boxy).


Detailní informace pro zadavatele Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Zanalyzovali jsme celkem jednu smlouvu od jednoho dodavatele a od jednoho odběratele.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

Zadavatelé z analýzy

  • Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - 2 ceny

Porovnání cen dodavatelů pro zadavatele Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod podle jednotlivých položek

Designer

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Regionální rada regionu
9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Pilot, v.o.s. 9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
9 680
100,0 %
1

Rutinní práce

ceny s DPH
Firma Minimum Dolní kvartil Medián Horní kvartil Max Počet cen
 Rozsah obvyklých cen 
Zadavatel
Regionální rada regionu
6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 1
 Ceny firmy pro výše
uvedeného zadavatele 
Pilot, v.o.s. 6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
6 292
100,0 %
1
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.