Loading...

Souhrn

Analýza obsahuje údaje z 187 smluv, od 109 zadavatelů, a 127 dodavatelů. Analýzu zpracováváme z celkem 1000 nalezených cen.

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden člověkoden, včetně DPH.

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 744 10 888 14 268 1 448 11 504 30 182 38 29 80
Analytik 9 680 12 584 14 520 1 824 12 497 54 837 61 42 95
Architekt 14 439 15 488 15 488 6 534 15 614 51 265 28 16 67
Cestovné apod. 1 371 2 033 3 428 968 2 656 6 631 7 7 8
Copywriter 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 1 1 2
Designer 7 744 10 160 10 160 7 544 10 115 15 488 6 6 11
Dokumentátor 9 680 11 616 13 552 9 680 11 616 13 552 2 2 4
Konzultant 11 616 12 584 15 970 4 160 12 819 26 136 72 51 136
Manager 12 844 16 936 16 936 9 874 15 251 19 360 15 15 23
Metodik 5 177 14 520 14 520 4 704 11 134 17 424 4 5 7
Podpora 9 581 9 680 13 391 968 10 958 22 951 42 36 65
Programátor 8 228 10 164 12 584 2 420 11 396 54 837 68 56 123
Projektové řízení 9 031 11 931 16 936 4 840 12 948 29 040 33 25 58
Redaktor 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1
Rutinní práce 8 049 11 252 12 584 1 824 9 829 13 552 23 14 36
Specialista 9 032 12 096 14 520 2 420 13 768 54 837 35 22 85
Školitel 6 857 12 100 15 488 1 936 11 585 27 878 43 38 71
Technik 2 416 8 712 14 520 480 9 021 44 044 46 36 102
Tester 6 776 10 888 15 680 6 288 12 467 25 648 10 10 26

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.

Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.