Loading...

Architekt

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Architekt 14 439 15 488 15 488 6 534 15 614 51 265 28 16 67
-nezařazený do podskupiny- 15 488
107,3 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
6 534 15 368 48 400 26 14 61
Podskupiny
bezpečnost 13 008
90,1 %
14 520
93,8 %
14 520
93,8 %
12 705 13 915 14 520 2 2 3
cloud 7 840
54,3 %
7 840
50,6 %
7 840
50,6 %
7 840 7 840 7 840 1 1 2
databáze 51 265
355,0 %
51 265
331,0 %
51 265
331,0 %
51 265 51 265 51 265 1 1 1
hardware 7 840
54,3 %
7 840
50,6 %
7 840
50,6 %
7 840 7 840 7 840 1 1 2

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Architekt

Zanalyzovali jsme celkem 28 smluv od 16 dodavatelů a od 11 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 111 cen
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen
 • Aricoma Digital s.r.o. - 23 cen
 • SKYLAB, spol. s r.o. - 20 cen
 • Ministerstvo vnitra - 15 cen
 • AutoCont CZ a.s. - 13 cen
 • Denali Advisory, a.s. - 10 cen
 • LightComp v.o.s. - 10 cen
 • PragoData a.s. - 10 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 9 cen
 • Správa základních registrů - 8 cen
 • Aricoma Systems a.s. - 5 cen
 • DELTA ADVISORY a.s. - 4 ceny
 • KPMG Česká republika, s.r.o. - 4 ceny
 • ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. - 3 ceny
 • Singularita s.r.o. - 3 ceny

Zadavatelé z analýzy

 • Ministerstvo vnitra - 112 cen
 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
 • Státní pozemkový úřad - 27 cen
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - 20 cen
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen
 • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 11 cen
 • Národní archiv - 10 cen
 • Ministerstvo zdravotnictví - 7 cen
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.