Loading...

Architekt

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Architekt 11 027 14 520 17 343 4 356 14 545 30 976 117 53 191
-nezařazený do podskupiny- 10 148
92,0 %
14 000
96,4 %
15 569
89,8 %
4 356 13 850 30 976 107 50 153
Podskupiny
bezpečnost 15 498
140,5 %
17 424
120,0 %
18 150
104,7 %
12 100 17 129 30 308 11 5 19
infrastruktura 10 814
98,1 %
18 083
124,5 %
19 360
111,6 %
6 534 15 515 19 360 4 3 4
LIfeRay 16 698
151,4 %
16 698
115,0 %
16 698
96,3 %
16 698 16 698 16 698 2 1 4
senior 14 762
133,9 %
21 722
149,6 %
22 586
130,2 %
11 011 19 595 30 308 11 4 12

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Architekt

Zanalyzovali jsme celkem 117 smluv od 53 dodavatelů a od 28 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 240 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 136 cen
 • Aricoma Systems a.s. - 135 cen
 • Asseco Central Europe, a.s. - 113 cen
 • IBA CZ, s.r.o. - 89 cen
 • GORDIC spol. s r.o. - 72 cen
 • Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. - 65 cen
 • KPMG Česká republika, s.r.o. - 64 cen
 • Millennium Services spol. s r. o. - 58 cen
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 40 cen
 • TOTAL SERVICE a.s. - 39 cen
 • Be a Future s.r.o. - 37 cen
 • ICZ a.s. - 30 cen
 • Unicorn Systems a.s. - 29 cen
 • cleany rent s.r.o. - 28 cen
 • EVOLUTION CONCEPT s.r.o. - 26 cen
 • RE4ME s.r.o. - 22 cen
 • Grant Thornton Advisory s.r.o. - 19 cen
 • Servodata a.s. - 19 cen
 • Eviden Czech Republic s.r.o. - 18 cen
 • FG Forrest, a.s. - 17 cen
 • Flow Energy s.r.o. - 17 cen
 • INOWIT a.s. - 17 cen
 • ITCON Solutions s.r.o. - 17 cen
 • GT ONE s.r.o. - 16 cen
 • DEUSFILM s.r.o. - 13 cen
 • FUBAR a.s. - 13 cen
 • Vzdělávací a diagnostické středisko STEP s.r.o. - 13 cen
 • Crowd Accounting s.r.o. - 12 cen
 • SENS Foods CZ s.r.o. - 12 cen
 • GDPR tech a.s. - 11 cen
 • MGC servis, s.r.o. - 11 cen
 • Techtailors s.r.o. - 11 cen
 • Marketup s.r.o. - 10 cen
 • Projektové a inovační centrum VŠTE, s.r.o. - 10 cen
 • HEWLETT-PACKARD s.r.o. - 9 cen
 • SONPO, a.s. - 9 cen
 • OVANET a.s. - 8 cen
 • SUNNYMONT s.r.o. - 8 cen
 • GAVI a.s. - 6 cen
 • Genisoft, a.s. - 6 cen
 • Aricoma Digital s.r.o. - 5 cen
 • CloverDX a.s. - 4 ceny
 • Daktela s.r.o. - 4 ceny
 • Flux, spol. s r.o. - 4 ceny
 • Greyson Consulting s.r.o., organizační složka - 4 ceny
 • Masarykova univerzita - 4 ceny
 • ISECO.CZ s.r.o. - 3 ceny
 • PROZETA BROADCASTERS s.r.o. - 3 ceny
 • UnitX s.r.o. - 3 ceny
 • Brněnské komunikace a.s. - 2 ceny
 • ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. - 2 ceny
 • Keboola Czech s.r.o. - 2 ceny

Zadavatelé z analýzy

 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 787 cen
 • Ministerstvo vnitra - 308 cen
 • Česká správa sociálního zabezpečení - 142 cen
 • Ředitelství silnic a dálnic s. p. - 135 cen
 • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. - 72 cen
 • Ministerstvo zdravotnictví - 68 cen
 • Ministerstvo financí - 60 cen
 • Středočeský kraj - 60 cen
 • Česká pošta, s.p. - 59 cen
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 56 cen
 • Fakultní nemocnice v Motole - 25 cen
 • Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 - 22 cen
 • Statutární město Brno - 21 cen
 • Národní rozvojová banka, a.s. - 20 cen
 • Generální finanční ředitelství - 19 cen
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 18 cen
 • Český statistický úřad - 17 cen
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - 17 cen
 • Národní knihovna České republiky - 17 cen
 • Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. - 17 cen
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - 15 cen
 • Statutární město Ostrava - 13 cen
 • Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb - 11 cen
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - 10 cen
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu - 8 cen
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - 6 cen
 • Městská část Praha 10 - 6 cen
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - 4 ceny
Data jsou platná k 10. 11. 2022, za období leden až prosinec 2020
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.