Loading...

Specialista

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Specialista 9 032 12 096 14 520 2 420 13 768 54 837 35 22 85
-nezařazený do podskupiny- 9 633
106,7 %
13 552
112,0 %
14 520
100,0 %
2 420 12 744 33 957 32 21 64
Podskupiny
bezpečnost 10 890
120,6 %
13 189
109,0 %
15 488
106,7 %
10 890 13 189 15 488 2 2 4
databáze 5 314
58,8 %
5 314
43,9 %
51 265
353,1 %
5 314 23 695 51 265 4 2 5
hardware 8 224
91,1 %
8 708
72,0 %
9 192
63,3 %
8 224 8 708 9 192 1 1 4
senior 7 565
83,8 %
11 511
95,2 %
11 616
80,0 %
6 776 16 378 54 837 3 3 7
server 33 957
376,0 %
33 957
280,7 %
33 957
233,9 %
33 957 33 957 33 957 1 1 1

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Detailní informace pro Specialista

Zanalyzovali jsme celkem 35 smluv od 22 dodavatelů a od 20 odběratelů.

Ukázat všechny zanalyzované smlouvy

Dodavatelé z analýzy

 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 111 cen
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. - 24 cen
 • Aricoma Digital s.r.o. - 23 cen
 • SKYLAB, spol. s r.o. - 20 cen
 • Ministerstvo vnitra - 15 cen
 • Profinit EU, s.r.o. - 15 cen
 • Kvasar, spol. s r.o. - 14 cen
 • AutoCont CZ a.s. - 13 cen
 • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - 12 cen
 • Denali Advisory, a.s. - 10 cen
 • LightComp v.o.s. - 10 cen
 • PragoData a.s. - 10 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 9 cen
 • CCA Group a.s. - 8 cen
 • SPORTIS, příspěvková organizace - 8 cen
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s. - 8 cen
 • ÚRS CZ a.s. - 8 cen
 • VISIBILITY DIGITAL s.r.o. - 6 cen
 • Aricoma Systems a.s. - 5 cen
 • Mendelova univerzita v Brně - 4 ceny
 • embex s.r.o. - 2 ceny
 • MDP GEO, s.r.o. - jedna cena

Zadavatelé z analýzy

 • Ministerstvo vnitra - 112 cen
 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - 67 cen
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 47 cen
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. - 40 cen
 • Státní pozemkový úřad - 27 cen
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - 20 cen
 • ČESKÁ TELEVIZE - 17 cen
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - 16 cen
 • Česká správa sociálního zabezpečení - 15 cen
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - 14 cen
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. - 12 cen
 • Operátor ICT, a.s. - 11 cen
 • Národní archiv - 10 cen
 • COMINFO, a.s. - 8 cen
 • Univerzita Palackého v Olomouci - 7 cen
 • Město Moravská Třebová - 5 cen
 • Statutární město Teplice - 3 ceny
 • Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace - 2 ceny
 • Město Vizovice - jedna cena
 • Statutární město Opava - jedna cena
Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.